Často kladené otázky (FAQ)

Co je to Bluetooth®?

Bluetooth je název technologického standardu pro bezdrátové přenosy, který umožňuje spolupráci různých typů elektronických zařízení prostřednictvím krátkých rádiových vln. Díky univerzálnosti bezdrátové technologiie, nesdílejí všechna kompatibilní zařízení stejné profily. Systém handsfree Honda je kompatibilní s telefony podporující Bluetooth, které mají hands-free profil. Standard umožňuje celé řadě zařízení komunikovat navzájem s minimálními nároky na uživatele.

Jak zjistím, že můj telefon bude spolupracovat s handsfree Honda?

Klikněte zde pro zobrazení seznamu telefonů podporující Bluetooth, které spolupracují s handsfree Honda.

Jak nastavím můj telefon, aby spolupracoval s handsfree Honda?

Klikněte na odkaz Instrukce pro spárování, abyste zjistili, jak nastavit (nebo „spárovat“) váš telefon s vaším vozidlem.

Jak přijmu hovor prostřednictvím handsfree Honda?

Po dokončení spárování musí být váš telefon pouze ve vozidle a zapnutý. Nyní můžete přijmout hovor, aniž byste se dotkli telefonu.

  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko „Talk“ na volantu. Audiosystém se automaticky přepne do režimu hands-free. Začněte hovořit.
  2. Stiskněte tlačítko „Back“ na volantu, jakmile chcete váš hovor ukončit.

Jak vytvořím spojení prostřednictvím handsfree Honda?

Po dokončení spárování musí být váš telefon pouze ve vozidle a zapnutý. Nyní můžete vytvořit spojení bez doteku telefonu.

  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko „Talk“ na volantu. Audiosystém se automaticky přepne do režimu hands-free.
  2. Vyslovte „call“. Vozidlo se vás zeptá, jaké jméno a číslo chcete volat.
  3. Stiskněte a uvolněte tlačítko „Talk“ na volantu a řekněte číslo, které chcete volat. Vozidlo číslo potvrdí a řekne, „Say CALL, DIAL, or CONTINUE to add numbers“.
  4. Stiskněte a uvolněte tlačítko „Talk“ a vyslovte „call“. Váš telefon potom vytočí číslo.
  5. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko „Back“. Audiosystém se automaticky vrátí do předcházejícího režimu.

Zdá se, že baterie v mém telefonu se vybijí dřív, když používám Bluetooth.

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, včetně funkcí a/nebo nastaveních, která si zvolíte a používáte, zahrnující i Bluetooth. Využívání funkce Bluetooth u některých telefonů může mít za následek vybití baterie; proto pokud nevyužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji, abyste nevybíjeli baterii.

Co je Bluetooth audio?

Bluetooth audio je funkce bezdrátového přehrávání hudby prostřednictvím audiosystému vozidla pomocí zařízení s podporou Bluetooth. Nejprve musíte spárovat své hudební zařízení se systémem Bluetooth Honda Handsfree Telephone a potom můžete přehrávat svou hudbu prostřednictvím audiosystému vozidla.

Jak zjistím, že moje zařízení bude fungovat?

Zařízení musí mít profil A2DP Bluetooth a musí být uvedeno jako „schválené“ pro funkci „Bluetooth audio“ v seznamu kompatibilních zařízení.

Mohu použít středová tlačítka audiosystému (přehrávání, pozastavení, posun vpřed a přeskočení) k ovládání kompatibilního audiozařízení s podporou Bluetooth?

Zařízení musí mít profil AVRCP Bluetooth a musí být uvedeno jako „schválené“ pro funkci „Bluetooth audio“ v seznamu kompatibilních zařízení.

Co se stane, když moje zařízení nemá potřebné profily Bluetooth? Mohu i tak přehrávat hudbu prostřednictvím audiosystému vozidla?

Pokud je vaše hudební zařízení vybaveno USB konektorem, můžete jej připojit přes USB port.

Jak vysokou kvalitu zvuku lze od funkce Bluetooth audio očekávat?

Kvalita hudby bude záviset na zařízení, síti a hudebních souborech.